Dereboyu'nu Acele Kamulaştırma Kararı Tepki Çekti

02.04.2023 - Pazar 02:29

Su taşkını koruma ve altyapı projeleri bağlamında Darende Belediyesi'nce kamulaştırılması istenen Beybağı, Günpınar, Kılıçbağı, Mehmet Paşa, Nadir ve Sayfiye Mahallelerini ilgilendiren kamulaştırma kararı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmileşmiş oldu. Bölgenin doğal yapısına zarar vereceği ve hak kaybına yol açacağı sebebiyle tepki ve itirazların odağında olan proje ile ilgili belirli bir dönem geri adım atılsa da 31 Mart tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle resmilik kazandı. Haberimizin detayında da belirtilen parsellerde "acele kamulaştırma" hükümleri uygulanacak.

ACELE KAMULAŞTIRMA NE ANLAMA GELİYOR?

2492 sayılı kanuna göre

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt
savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel
kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında
kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile
mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu
madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri,
idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu maddeye
göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.
(1)(2)
(Ek fıkra: 19/4/2018-7139/29 md.) Mahkemece verilen taşınmaz mala el koyma kararı
tapu müdürlüğüne bildirilir. Taşınmaz malın başkasına devir, ferağ veya temlikinin
yapılamayacağı hükmü tapu kütüğüne şerh edilir. El koyma kararından sonra taşınmaz mal 20 nci
madde uyarınca boşaltılır.
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak
kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir

 

olarak tarif edilmektedir.

GÜNPINAR VAKFI TEPKİLİ: MİLLET DEPREMLE CANIYLA UĞRAŞIRKEN...

Projenin bölgenin doğal yapısına zarar vereceğini düşünen Günpınar Vakfı, kararın zamanlamasına dikkat çekerek afet zamanında kamulaştırmanın doğru olmayacağını ifade etti. Vakfın sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

Bilindiği üzere yıllardır tartışılan ve geçen yıl tekrar gündeme oturan Dereboyu ıslah çalışmaları kapsamında 30 Mart 2023 tarihi itibari ile Cumhurbaşkanının imzası ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Ülkemizin zor günler geçirdiği ve hassasiyetinin arttığı bu zaman diliminde Doğal güzelliği ile bölgenin en güzel yerlerinin Projenin kapsamının ne olduğu yöre halkına tam anlatılmadan ,tarihi dokunun ve yapısının bozulmasına Günpınar Vakfı olarak karşıyız.
Deprem nedeniyle bir çok vatandaşımızı kaybettiğimiz evlerinin barklarının yıkıldığı çadırlarda, konteynerlarda kaldığı bir dönemde Yöre halkının büyük kısmının istemediği böylesi projeleri ihtiyaç gibi sunmak bile fazlasıyla lüks.
Sayın Cumhurbaşkanımın, İlgili Bakanların,ve ilgili birimlerin bu konunun hassasiyetini dikkate alınmasını Günpınar Vakfı Yönetimi ve Bu Güzelliğin bozulmasını istemeyen Vatandaşlar olarak bekliyoruz.

KAMULAŞTIRMA HANGİ MAHALLELERİ VE PARSELLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Resmî Gazetenin ilgili nüshasında yer alan ek listeye göre listede adı bulunan parsellere acele kamulaştırma işlemi uygulanacak. Liste şu şekilde: